Avgifter

De fleste EU-medlemsstater anvender i dag en eller annen form for CO2-avgift på registrering og/eller eie av biler. Disse avgiftssystemene er basert på CO2-verdiene fra laboratorietesten, som er oppført på bilens samsvarssertifikat.

Overgangen til den nye WLTP-testen bør ikke føre til at kjøretøyavgiften blir høyere siden bilens ytelser ikke påvirkes av overgangen til den globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy. WLTP vil imidlertid føre til at verdien for gram CO2 per km for en bil vil bli høyere enn med NEDC, fordi den er strengere enn den gamle testen.

Anbefalinger

WLTP skal ikke påvirke kjøretøyavgiften negativt

  • EU-kommisjonen bør gjøre det klart for medlemsstatene at overgangen til WLTP ikke skal påvirke kjøretøyavgiften negativt ved å øke kostnadene for forbrukerne.
  • De nasjonale myndighetene bør også tilpasse sine avgiftssystemer, siden WLTP vil føre til en høyere CO2-verdi for samme bil sammenlignet med NEDC. Hvis de ikke gjør det, vil innføringen av den nye testprosedyren øke forbrukernes økonomiske byrde.

Will WLTP affect how much car tax I pay?

Will my fuel consumption increase under WLTP?

Show Buttons
Hide Buttons