Forbrukerinformasjon

I overgangsperioden fra NEDC til WLTP, som startet i september 2017, vil biler som ble godkjent før denne perioden, fortsatt ha CO2-verdier målt med den gamle NEDC-testen. Når en ny bil er godkjent i henhold til WLTP etter september 2017, vil dens offisielle bildokumenter (samsvarssertifikatet) ha CO2-utslippsverdier fra både den nye laboratorietesten (WLTP) og den gamle.

Det betyr at etter september 2017, når overgangen fra den gamle NEDC-testen til WLTP skjer, kan man komme over to forskjellige verdier for samme bil. Dette vil kunne være ganske forvirrende og gjøre det vanskelig å sammenligne biler. Et veldig viktig spørsmål er derfor hvordan WLTP skal integreres i bilmerking og annen forbrukerinformasjon.

Anbefalinger

Samlet forbrukerkommunikasjon 1. januar 2019

  • For å opprettholde åpenhet og sammenlignbarhet for forbrukere anbefaler europeiske bilprodusenter at EU og medlemsstatene innfører WLTP i merking og annen forbrukerinformasjon samtidig fra og med 2019.
  • Før denne datoen bør bruken av NEDC være juridisk bindende ved merking.
  • Med tanke på overgangsperiodens kompleksitet vurderer europeiske bilprodusenter at denne samtidige endringen i merking kan skje fra og med 1. januar 2019 (som EU-kommisjonen har foreslått), med unntak for utgående bilmodeller. For utgående bilmodeller vil egne regler være nødvendig (f.eks. å beholde det eksisterende systemet).

Åpen og fullstendig forbrukerinformasjon

  • For å informere forbrukerne best mulig vil produsentene gi dem WLTP-basert informasjon gjennom sine nettsteder og annet materiell fra og med september 2017. Dette er spesielt viktig for bilkonfiguratorer, som forbrukerne kan finne på nettet.
  • Til merking brukes den spesifikke CO2-verdien for en enkelt bil. For annen forbrukerinformasjon og reklame bør det imidlertid brukes fra-til-verdier for CO2-utslipp og drivstofforbruk (fra beste til verste tilfelle for den annonserte bilen, noe som bedre representerer forbrukernes svært ulike kjørestiler).

Harmonisert introduksjon i hele Europa

  • EU-kommisjonen har nylig publisert (ikke juridisk bindende) anbefalinger til medlemsstatene om bruk av WLTP-verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp.

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?
En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?
Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

Show Buttons
Hide Buttons