Innføringen av den nye laboratorietesten for biler, kalt Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (den globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy, WLTP), vil skje i følgende trinn.

Når vil WLTP-endringene finne sted?

Overgangen til WLTP vil skje i faser:

 • WLTP gjelder offisielt for nye biltyper fra september 2017. Nye biltyper er modeller som introduseres på markedet for første gang.
 • Bilprodusenter kan be om godkjenning av nye biltyper i henhold til WLTP-reglene når lovgivningen trer i kraft i EU (tidligst i slutten av juli 2017).
 • WLTP gjelder for registrering av alle nye biler fra september 2018.
 • EU tillater at et begrenset antall usolgte utgående bilmodeller på lager som ble godkjent etter den gamle testen (NEDC), selges i ytterligere ett år, dvs. til september 2019.

Fra NEDC til WLTP: Hva vil forandre seg?

Hva er fordelene med WLTP?

Hvordan sikrer man en smidig overgang til WLTP?

Overgangstidslinje: Fra NEDC til WLTP

 • Biler typegodkjent med NEDC før september 2017 kan fortsatt selges.
 • WLTP-typegodkjenning vil bli introdusert for nye biltyper.
 • Enkelte biler vil ha «gamle» NEDC-verdier, mens andre allerede er godkjent etter de nye WLTP-vilkårene.
 • Bransjen vil begynne å bruke WLTP-baserte resultater for generell forbrukerinformasjon (f.eks. salgsbrosjyrer og nettsteder).
 • I overgangsperioden (frem til utgangen av 2018) bør bare NEDC-verdier brukes på etiketter og informasjon hos forhandlere for å gjøre det mulig for forbrukere å sammenligne forskjellige biler.
 • Det ventes at nasjonale avgiftsbestemmelser fortsatt vil være basert på NEDC-verdier.

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

 • Alle nye biler må godkjennes i henhold til WLTP-testprosedyren, og ikke lenger i henhold til NEDC.
 • Et unntak bør gjøres for utgående bilmodeller for å tillate at et begrenset antall usolgte biler på lager som ble godkjent etter den gamle NEDC-testen, selges i ytterligere ett år.

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

 • Alle biler bør bare ha WLTP-CO2-verdier for å unngå forvirring blant forbrukerne, ifølge bilindustrien.
 • Nasjonale myndigheter bør justere kjøretøyavgiften og skatteordningene etter WLTP-verdier og respektere prinsippet om at WLTP ikke må ha negative konsekvenser for forbrukerne.

Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

 • EU-kommisjonen vil gjøre om dagens (NEDC-baserte) CO2-mål til tilsvarende spesifikke WLTP-CO2-mål. Disse nye WLTP-målene vil bli brukt til å kontrollere om bilene oppfyller kravene.

Vil den nye WLTP-testen påvirke CO2-målene?

Show Buttons
Hide Buttons