En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

CO2-målene som bilprodusentene må oppfylle innen 2021, er basert på den gamle NEDC-testen, den såkalte nye europeiske kjøresyklusen. Fra innføringen av den nye globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy (WLTP) i september 2017 vil WLTP-CO2-verdiene bli omregnet til NEDC-ekvivalente verdier for å kontrollere overholdelsen av CO2-målene som EU har fastsatt.

En «korrelasjonsøvelse» ble utført av EU-kommisjonen for å avgjøre hvordan verdiene for nye biler som måles i WLTP-syklusen, vil bli omregnet til NEDC-ekvivalente verdier for å kontrollere overholdelsen av EUs CO2-mål. Disse korrelerte NEDC-verdiene vil enten bli beregnet ved hjelp av et korrelasjonssimuleringsverktøy eller være basert på resultatene av den fysiske NEDC-testen.

Korrelasjonsverktøyet har begrensninger som kan resultere i høyere NEDC-CO2-verdier. Hvis korrelasjonsverktøyet ikke bekrefter CO2-verdien produsenten har oppgitt, eller hvis verktøyet ikke kan håndtere spesifikke teknologier, kan CO2-verdier fra korrelasjonsøvelsen erstattes med fysisk målte NEDC-verdier.

Siden dette vil være en oppdatert versjon av NEDC (med skjerpede testbetingelser), vil nye biler som er typegodkjent i henhold til WLTP, ha WLTP-CO2-verdier i tillegg til oppdaterte NEDC-CO2-verdier som er høyere enn verdier målt i henhold til nåværende NEDC.

Overgangstidslinje: Fra NEDC til WLTP

 • Biler typegodkjent med NEDC før september 2017 kan fortsatt selges.
 • WLTP-typegodkjenning vil bli introdusert for nye biltyper.
 • Enkelte biler vil ha «gamle» NEDC-verdier, mens andre allerede er godkjent etter de nye WLTP-vilkårene.
 • Bransjen vil begynne å bruke WLTP-baserte resultater for generell forbrukerinformasjon (f.eks. salgsbrosjyrer og nettsteder).
 • I overgangsperioden (frem til utgangen av 2018) bør bare NEDC-verdier brukes på etiketter og informasjon hos forhandlere for å gjøre det mulig for forbrukere å sammenligne forskjellige biler.
 • Det ventes at nasjonale avgiftsbestemmelser fortsatt vil være basert på NEDC-verdier.

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

 • Alle nye biler må godkjennes i henhold til WLTP-testprosedyren, og ikke lenger i henhold til NEDC.
 • Et unntak bør gjøres for utgående bilmodeller for å tillate at et begrenset antall usolgte biler på lager som ble godkjent etter den gamle NEDC-testen, selges i ytterligere ett år.

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

 • Alle biler bør bare ha WLTP-CO2-verdier for å unngå forvirring blant forbrukerne, ifølge bilindustrien.
 • Nasjonale myndigheter bør justere kjøretøyavgiften og skatteordningene etter WLTP-verdier og respektere prinsippet om at WLTP ikke må ha negative konsekvenser for forbrukerne.

Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

 • EU-kommisjonen vil gjøre om dagens (NEDC-baserte) CO2-mål til tilsvarende spesifikke WLTP-CO2-mål. Disse nye WLTP-målene vil bli brukt til å kontrollere om bilene oppfyller kravene.

Vil den nye WLTP-testen påvirke CO2-målene?

Show Buttons
Hide Buttons