Om oss

Velkommen til WLTPfakta.no, en spørsmålsbasert nettside for å informere om WLTP, den nye laboratorietesten for biler. Gjennom forklarende illustrasjoner svarer nettsiden på de vanligste spørsmålene knyttet til WLTP-syklusen på en tydelig og enkel måte.

Merk at denne nettsiden i all hovedsak er en direkte oversettelse av WLTPfacts.eu, gjengitt med tillatelse av den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA. Særnorske problemstillinger vedrørende WLTP tas derfor ikke opp her. Ansvarlig for denne norske oversettelsen er Bilimportørenes Landsforening, og vi skriver mer om WLTP i en norsk kontekst på www.bilimportorene.no.

Denne siden opplyser om fordelene med WLTP, viser tidslinjen for overgangen til den nye testen og forklarer forskjellen på den nye og den gamle testen. WLTPfakta.no svarer også på en del generelle spørsmål knyttet til kjøretøyavgifter og drivstofforbruk.

Nettsiden er et initiativ fra den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association). De representerer de 15 europeiske bil-/varebil-, lastebil- og bussprodusentene.

For mer informasjon om ACEA, se www.acea.be

Show Buttons
Hide Buttons