Revidering av bilmerkingsdirektivet

Bilmerkingsdirektivet krever at bilforhandlere og -produsenter gir relevant informasjon til forbrukerne, slik at de kan ta en velfundert kjøpsbeslutning basert på drivstofforbruk.

Dette omfatter en etikett med informasjon om bilens CO2-utslipp og drivstofforbruk, som er festet på eller nær alle nye biler på salgsstedet. Utformingen av disse etikettene er definert på nasjonalt plan, men alle inneholder CO2-verdiene eller drivstofforbruket fra laboratorietesten som er oppført på bilens offisielle samsvarssertifikat.

Anbefalinger

  • Med tanke på kompleksiteten i endringene på grunn av WLTP-kravene og det faktum at direktivet er foreldet, foreslår EUs bilindustri at bilmerkingsdirektivet revideres når overgangen til WLTP er fullført.
  • På grunn av de ulike kravene i Europa i dag finnes det i praksis 28 forskjellige etiketter i EU. Revideringen av direktivet bør styrke harmoniseringen av kravene til forbrukerinformasjon i hele EU.

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor er det slik?

Show Buttons
Hide Buttons