En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

Den nye globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy (WLTP) er en ny og mer robust testsyklus for biler og har derfor høyere (men mer realistiske) verdier for CO2 og drivstofforbruk.

 • Før september 2017 hadde alle biler hos forhandlere CO2-verdier basert på den gamle NEDC-testen (den nye europeiske kjøresyklusen).
 • I overgangsperioden fra NEDC til WLTP, som startet i september 2017, vil biler som ble godkjent før denne perioden, fortsatt bare ha CO2-verdier målt med NEDC-testen.
 • Når en ny bil er godkjent i henhold til WLTP etter september 2017, vil dens offisielle bildokumenter (samsvarssertifikatet) imidlertid ha CO2-utslippsverdier fra både den nye laboratorietesten og den gamle.
 • • Fra september 2018 må alle nye biler ha WLTP-CO2-verdier.


Det betyr at etter september 2017, når overgangen fra NEDC til WLTP skjer, kan man komme over to forskjellige verdier for samme bil. Dette vil kunne være ganske forvirrende og gjøre det vanskelig å sammenligne biler.

Et veldig viktig spørsmål er derfor hvordan WLTP skal integreres i bilmerking og annen forbrukerinformasjon.

Overgangstidslinje: Fra NEDC til WLTP

 • Biler typegodkjent med NEDC før september 2017 kan fortsatt selges.
 • WLTP-typegodkjenning vil bli introdusert for nye biltyper.
 • Enkelte biler vil ha «gamle» NEDC-verdier, mens andre allerede er godkjent etter de nye WLTP-vilkårene.
 • Bransjen vil begynne å bruke WLTP-baserte resultater for generell forbrukerinformasjon (f.eks. salgsbrosjyrer og nettsteder).
 • I overgangsperioden (frem til utgangen av 2018) bør bare NEDC-verdier brukes på etiketter og informasjon hos forhandlere for å gjøre det mulig for forbrukere å sammenligne forskjellige biler.
 • Det ventes at nasjonale avgiftsbestemmelser fortsatt vil være basert på NEDC-verdier.

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

 • Alle nye biler må godkjennes i henhold til WLTP-testprosedyren, og ikke lenger i henhold til NEDC.
 • Et unntak bør gjøres for utgående bilmodeller for å tillate at et begrenset antall usolgte biler på lager som ble godkjent etter den gamle NEDC-testen, selges i ytterligere ett år.

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

 • Alle biler bør bare ha WLTP-CO2-verdier for å unngå forvirring blant forbrukerne, ifølge bilindustrien.
 • Nasjonale myndigheter bør justere kjøretøyavgiften og skatteordningene etter WLTP-verdier og respektere prinsippet om at WLTP ikke må ha negative konsekvenser for forbrukerne.

Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

 • EU-kommisjonen vil gjøre om dagens (NEDC-baserte) CO2-mål til tilsvarende spesifikke WLTP-CO2-mål. Disse nye WLTP-målene vil bli brukt til å kontrollere om bilene oppfyller kravene.

Vil den nye WLTP-testen påvirke CO2-målene?

Show Buttons
Hide Buttons