Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

Overgangen til den nye WLTP-testen bør ikke føre til at kjøretøyavgiften blir høyere siden bilens ytelser ikke påvirkes av overgangen til den globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy. WLTP vil imidlertid føre til at verdien for gram CO2 per km for en bil vil bli høyere enn med NEDC, fordi den er strengere enn den gamle testen.

I overgangsperioden vil noen biler på markedet bare ha NEDC-CO2-verdier, mens nylig godkjente biler vil ha både WLTP- og korrelerte NEDC-CO2-verdier.

Per september 2017 kan for eksempel en bilmodell fortsatt ha en verdi på 100 g CO2 per km med den gamle NEDC-testen, mens en nylig godkjent bil kan få en verdi på cirka 120 g CO2 per km i henhold til den nye WLTP-testen.

Bilene er nesten identiske, bortsett fra at den ene har de nyeste testresultatene. Det er nokså klart hvilken bil forbrukeren ville velge hvis CO2-avgiftsordningen i et land skulle forbli uendret. Dette ville føre til en svært konkurransebegrensende situasjon på markedet og føre til forvirring for forbrukerne.

Derfor må de nasjonale myndighetene sørge for at CO2-baserte avgifter er rettferdige. Hvis de ikke gjør det, vil innføringen av den nye testprosedyren øke forbrukernes økonomiske byrde.

Siden avgifter er et nasjonalt kompetanseområde, inviteres forbrukere til å kontakte sine nasjonale bilforbund for mer informasjon om hvordan dette vil bli håndtert i deres land.

Overgangstidslinje: Fra NEDC til WLTP

 • Biler typegodkjent med NEDC før september 2017 kan fortsatt selges.
 • WLTP-typegodkjenning vil bli introdusert for nye biltyper.
 • Enkelte biler vil ha «gamle» NEDC-verdier, mens andre allerede er godkjent etter de nye WLTP-vilkårene.
 • Bransjen vil begynne å bruke WLTP-baserte resultater for generell forbrukerinformasjon (f.eks. salgsbrosjyrer og nettsteder).
 • I overgangsperioden (frem til utgangen av 2018) bør bare NEDC-verdier brukes på etiketter og informasjon hos forhandlere for å gjøre det mulig for forbrukere å sammenligne forskjellige biler.
 • Det ventes at nasjonale avgiftsbestemmelser fortsatt vil være basert på NEDC-verdier.

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

 • Alle nye biler må godkjennes i henhold til WLTP-testprosedyren, og ikke lenger i henhold til NEDC.
 • Et unntak bør gjøres for utgående bilmodeller for å tillate at et begrenset antall usolgte biler på lager som ble godkjent etter den gamle NEDC-testen, selges i ytterligere ett år.

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

 • Alle biler bør bare ha WLTP-CO2-verdier for å unngå forvirring blant forbrukerne, ifølge bilindustrien.
 • Nasjonale myndigheter bør justere kjøretøyavgiften og skatteordningene etter WLTP-verdier og respektere prinsippet om at WLTP ikke må ha negative konsekvenser for forbrukerne.

Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

 • EU-kommisjonen vil gjøre om dagens (NEDC-baserte) CO2-mål til tilsvarende spesifikke WLTP-CO2-mål. Disse nye WLTP-målene vil bli brukt til å kontrollere om bilene oppfyller kravene.

Vil den nye WLTP-testen påvirke CO2-målene?

Show Buttons
Hide Buttons