Vil WLTP-testen påvirke CO2-målene?

CO2-målene som bilprodusentene må oppfylle innen 2021, er basert på den gamle NEDC-testen, den såkalte nye europeiske kjøresyklusen. Fra innføringen av den nye WLTP-testen i september 2017 vil WLTP-CO2-verdiene bli omregnet til NEDC-ekvivalente verdier for å kontrollere overholdelsen av CO2-målene som EU har fastsatt.

En «korrelasjonsøvelse» ble utført av EU-kommisjonen for å avgjøre hvordan verdiene for nye biler som måles i WLTP-syklusen, vil bli omregnet til NEDC-ekvivalente verdier for å kontrollere overholdelsen av EUs CO2-mål. Med tanke på at EU-kommisjonen har skjerpet testbetingelsene for NEDC, vil det bli mer utfordrende for produsentene å oppfylle sine mål.

En sammenligning av nye WLTP-CO2-verdier og NEDC-CO2-verdier i overgangsperioden fra NEDC til WLTP vil ligge til grunn når EU-kommisjonen skal beregne WLTP-spesifikke mål for 2020. EU-regelverket krever at disse reviderte målene skal være «like strenge» som de nåværende CO2-målene basert på NEDC-testen.

Fra og med 2020 vil medlemsstatene og EU-kommisjonen kontrollere WLTP-verdiene for nye biler mot produsentenes nye CO2-målverdier basert på den globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy (WLTP).

Overgangstidslinje: Fra NEDC til WLTP

 • Biler typegodkjent med NEDC før september 2017 kan fortsatt selges.
 • WLTP-typegodkjenning vil bli introdusert for nye biltyper.
 • Enkelte biler vil ha «gamle» NEDC-verdier, mens andre allerede er godkjent etter de nye WLTP-vilkårene.
 • Bransjen vil begynne å bruke WLTP-baserte resultater for generell forbrukerinformasjon (f.eks. salgsbrosjyrer og nettsteder).
 • I overgangsperioden (frem til utgangen av 2018) bør bare NEDC-verdier brukes på etiketter og informasjon hos forhandlere for å gjøre det mulig for forbrukere å sammenligne forskjellige biler.
 • Det ventes at nasjonale avgiftsbestemmelser fortsatt vil være basert på NEDC-verdier.

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

 • Alle nye biler må godkjennes i henhold til WLTP-testprosedyren, og ikke lenger i henhold til NEDC.
 • Et unntak bør gjøres for utgående bilmodeller for å tillate at et begrenset antall usolgte biler på lager som ble godkjent etter den gamle NEDC-testen, selges i ytterligere ett år.

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

 • Alle biler bør bare ha WLTP-CO2-verdier for å unngå forvirring blant forbrukerne, ifølge bilindustrien.
 • Nasjonale myndigheter bør justere kjøretøyavgiften og skatteordningene etter WLTP-verdier og respektere prinsippet om at WLTP ikke må ha negative konsekvenser for forbrukerne.

Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

 • EU-kommisjonen vil gjøre om dagens (NEDC-baserte) CO2-mål til tilsvarende spesifikke WLTP-CO2-mål. Disse nye WLTP-målene vil bli brukt til å kontrollere om bilene oppfyller kravene.

Vil den nye WLTP-testen påvirke CO2-målene?

Show Buttons
Hide Buttons