Den globale harmoniserte testprosedyren for lette kjøretøy (WLTP) er den nye laboratorietesten for måling av drivstofforbruk og utslipp fra biler.

Hva er fordelene med WLTP?

WLTP innebærer mye mer realistiske testforhold. Disse omfatter:

 • Mer realistisk kjøreatferd
 • A greater range of driving situations (urban, suburban, main road, motorway);
 • Longer test distances;
 • More realistic ambient temperatures, closer to the European average;
 • Higher average and maximum speeds;
 • Higher average and maximum drive power;
 • More dynamic and representative accelerations and decelerations;
 • Shorter stops;
 • Optional equipment: CO2 values and fuel consumption are provided for individual vehicles as built;
 • Stricter car set-up and measurement conditions;
 • Enables best and worst-case values on consumer information, reflecting the options available for similar car models.

På grunn av disse forbedringene vil WLTP gi et langt mer nøyaktig grunnlag for å beregne drivstofforbruket og utslippet til en bil.
Dette sikrer at laboratoriemålinger bedre gjenspeiler bilens faktiske ytelse på veien.

Vil WLTP redusere avviket mellom bilens ytelse på laboratoriet og på veien?

Vil drivstofforbruket mitt øke med WLTP?

Fra NEDC til WLTP: Hva vil forandre seg?

Når vil WLTP-endringene finne sted?

Show Buttons
Hide Buttons