WLTP-laboratorietesten brukes til å måle drivstofforbruk og CO2-utslipp fra personbiler, liksom utslipp av forurensende stoffer. Men hva er formålet med disse målingene?

Hva er formålet med WLTP-testen?

MULIGGJØR SAMMENLIGNING

Hovedformålet med laboratorietesten er å gi forbrukeren et pålitelig grunnlag for å sammenligne CO2-utslippet og drivstofføkonomien til ulike biler. Alle vilkår for biloppsett, testkjøring og håndtering av testresultater er standardisert og definert i EU-regelverket. Dette er viktig siden det fastsetter regler som alle bilprodusenter og andre aktører må følge. Bare en laboratorietest som følger en standardisert og repeterbar prosedyre, gjør at forbrukerne kan sammenligne forskjellige bilmodeller.

En bil har plutselig to forskjellige CO2-verdier, hvorfor?

Forbrukerinformasjon – anbefalinger

OFFISIELL DOKUMENTASJON

Laboratorietester er også en forutsetning for å kunne bringe en bil på markedet i EU. Før biler kan lanseres på markedet, testes de av et nasjonalt teknisk organ ved hjelp av denne laboratoriebaserte testsyklusen i samsvar med EU-regelverket. Når alle relevante krav er oppfylt, leverer den nasjonale myndigheten et EU-typegodkjenningsdokument til produsenten. Dette dokumentet godkjenner salget av biltypen i EU. I dag leveres alle biler med et samsvarssertifikat som omfatter CO2-verdier basert på laboratorietesten. På grunnlag av dette offisielle dokumentet, som kan beskrives som bilens fødselsattest, kan bilen registreres hvor som helst i Europa. I noen land beholder bileieren samsvarssertifikatet, i andre land leveres sertifikatet til registreringsmyndigheten.

En bil har plutselig høyere NEDC-verdi, hvorfor?

ETIKETTER OG FORBRUKERINFORMASJON

Bilmerkingsdirektivet krever at bilforhandlere og -produsenter gir relevant informasjon til forbrukerne, slik at de kan ta en velfundert kjøpsbeslutning basert på drivstofforbruk. Dette omfatter en etikett med informasjon om bilens CO2-utslipp og drivstofforbruk, som er festet på eller nær alle nye biler på salgsstedet. Utformingen av disse etikettene er definert på nasjonalt plan, men alle inneholder CO2-verdiene eller drivstofforbruket fra laboratorietesten som er oppført på bilens offisielle samsvarssertifikat.

Forbrukerinformasjon – anbefalinger

CO2-MÅL

Laboratoriemålingene brukes til å kontrollere at nye biler fra en produsent ikke slipper ut mer CO2 i snitt enn målene fastsatt av EU. Målet for gjennomsnittlige CO2-utslipp for alle biler i EU er 95 g CO2 per kilometer (95 g/km) for 2021. På grunnlag av dette har enkeltprodusenter egne spesifikke CO2-mål for sine nye biler.

Vil den nye WLTP-testen påvirke CO2-målene?

AVGIFTER

De fleste EU-medlemsstater anvender i dag en eller annen form for CO2-avgift på registrering og/eller eie av biler. Disse avgiftssystemene er basert på CO2-verdiene fra laboratorietesten, som er oppført på bilens samsvarssertifikat.

Vil WLTP påvirke hvor mye kjøretøyavgift jeg skal betale?

Avgifter – anbefalinger

Oversikt: CO2-baserte motorvognavgifter i EU i 2016

Show Buttons
Hide Buttons